Make a Move (styrk dit teamsamarbejde)

Make a Move: 'Nothing happens until something moves' (Einstein). Jeg har udviklet et kursus, der styrker teamsamarbejde på helt nye måder og er tilpasset ledelse på den emergerende fremtid, hvor alting ændres i et hastigt tempo. Jeg tager udgangspunkt i yogafilosofien, 20 års erfaring med ledelse og udvikling, internationalt og nationalt, Teori U i praksis samt seneste ledelsesforskning på Copenhagen Business School (CBS). Konceptet er afprøvet med succes på mange forskellige personalegrupper fra bla. Udenrigsministeriet, Nordea Bank og Folkekirken. Kurset kan tilpasses den enkelte virksomheds behov. For yderligere oplysninger kontakt: evaahrensburg@gmail.com eller mobil: 20219475.