Make a Move - Innovationsseminar for studerende

Make a Move - 'Nothing happens until something moves' (Einstein). Jeg tilbyder innovationsseminarer for større grupper af studerende, hvor jeg tager udgangspunkt i 20 års erfaring med ledelse og udviklingsarbejde, internationalt og nationalt, samt yogafilosofi. Konceptet er afprøvet med succes på forskellige typer af studerende fra Sundhedsfremme, pædagogik, erhvervs- og markedsføring. Kontakt for yderligere oplysninger: evaahrensburg@gmail.com eller mobil: 20219475.